Tin trong ngành

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng viết về tảo xoắn Spirulina


Phương pháp chế biến viên sữa ong chúa


Giá trị dinh dưỡng của sữa ong chúa nguyên chất và phương pháp chế biến viên sữa ong chúa.

Hoa bạc hà trên Cao nguyên đá


Mật ong bạc hà là đặc sản của Cao nguyên đá không nơi nào trên đất nước Việt Nam có được. Chỉ riêng màu sắc đã khác hẳn với mật ong thường, mật có màu vàng ánh xanh, hương thơm nhè nhẹ, ngọt thanh chứ không ngọt sắc

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Mèo Vạc” cho sản phẩm mật ong bạc hà


Ngày 01 tháng 3 năm 2013, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 316/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00035 cho sản phẩm mật ong bạc hà Mèo Vạc nổi tiếng. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý này