GIỚI THIỆU CÔNG TY

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ HÀ SƠN BÌNH

Địa chỉ : Tầng 5, Toà nhà HH3, đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

TEL: +84-4-39955258  ;  +84989103864

FAX: +84-4-37875905

URL: http://www.hsbpharma.vn

E-mail: duochasonbinh@gmail.com

Tên công ty: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ HÀ SƠN BÌNH

Địa chỉ : Tầng 5, Toà nhà HH3, đường Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

TEL: +84-4-39955258  ;  +84989103864

FAX: +84-4-37875905

URL: http://www.hsbpharma.vn

E-mail: duochasonbinh@gmail.com