Dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường

Dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường

Công ty CP Dược phẩm và TBYT Hà Sơn Bình chuyên cung cấp gói dịch vụ “nghiên cứu và phân tích thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế”

Liên hệ: +84989103864 (Mr.Hải)

Công ty CP Dược phẩm và TBYT Hà Sơn Bình chuyên cung cấp gói dịch vụ “nghiên cứu và phân tích thị trường dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế”

Liên hệ: +84989103864 (Mr.Hải)