HSB Pharma chính thức phân phối các sản phẩm của hãng dược ANDS CORP.(Nhật Bản)

Từ tháng 12 năm 2013, HSB Pharma chính thức phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng JOSEPHINE và dược mỹ phẩm ATORREGET AD+ của Nhà sản xuất ANDS CORPORATION (Nhật Bản) tại Miền Bắc Việt Nam.

ANDS CORPORATION – là nhà sản xuất các sản phẩm gốc và kinh doanh dược mỹ phẩm, thực phẩm hỗ trợ lâu đời ở Nhật Bản. Công ty ANDS thuộc Hệ thống RHOTO MENTHOLATUM NHẬT BẢN.

Các sản phẩm dược mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của ANDS CORPORATION được làm bằng nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, đó là yếu tố quan trọng nhất góp phần mang lại hiệu quả cao và độ an toàn tuyệt đối của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Từ tháng 12 năm 2013, HSB Pharma chính thức phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng JOSEPHINE và dược mỹ phẩm ATORREGET AD+ của Nhà sản xuất ANDS CORPORATION (Nhật Bản) tại Miền Bắc Việt Nam.

ANDS CORPORATION – là nhà sản xuất các sản phẩm gốc và kinh doanh dược mỹ phẩm, thực phẩm hỗ trợ lâu đời ở Nhật Bản. Công ty ANDS thuộc Hệ thống RHOTO MENTHOLATUM NHẬT BẢN.

Các sản phẩm dược mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của ANDS CORPORATION được làm bằng nguồn nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên, đó là yếu tố quan trọng nhất góp phần mang lại hiệu quả cao và độ an toàn tuyệt đối của sản phẩm đối với người tiêu dùng.

Tin khác